Giao lưu giữa Chương trình học bổng”Nhịp cấu trí thức ” của Hoa hậu thế giới người Việt Ngô Phương Lan và Trường Th&THCS Đại Sơn