Tình yêu thương dành cho học sinh ở khu cách li. Hãy cố lên các em nhé!