Trường TH&THCS Đại Sơn hưởng ứng Cuộc thi vẽ tranh về biến đổi khí hậu

ve1

ve2