Tự động đánh dấu màu lên các dữ liệu trùng nhau trong Excel

https://blog.hocexcel.online/huong-dan-tu-dong-danh-dau-mau-cac-du-lieu-trung-nhau-trong-bang-tinh-excel.html