Tuyên truyền ATGT

z3732687574216_3a58f62ca48a6a44e0c97a870664fd65

z3732687573779_92c50cd5f0f188ed9e41355b0badbe3f

z3732687559921_c2802da4f0e7799dc3e4141e1ccb4ec3
Sáng nay ngày 19/9/2022 rường TH&THCS Đại Sơn phối hợp cùng Ban Công An Xã Đại Sơn tiến hành tuyên truyền ATGT và bạo lực học đường.