Kết quả cuộc thi thiết kế logo của trường TH&THCS Đại Sơn năm học 2019-2020