Hoạt động nhà trường

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG

https://drive.google.com/drive/folders/1BrHVs-weEZkyJ20JUln_a-BCeSSp0fY-?usp=sharing [...]

Theo dõi thi đua Liên Đội NH: 2019-2020

Theo dõi thi đua Liên Đội NH: 2019-2020

https://drive.google.com/file/d/1sWHlv1LTpz7CKwfi_X1mY0dRvb9OZw8e/view?usp=sharing [...]

Báo cáo hằng tháng của tổ TN. NH 2019-2020

Báo cáo hằng tháng của tổ TN. NH 2019-2020

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NrFhFm2kJXTS0bHyx3MhcPqzGpmHSSkqapViYbElQR0/edit?usp=sharing [...]

Báo cáo hằng tháng của tổ XH. NH 2019-2020

Báo cáo hằng tháng của tổ XH. NH 2019-2020

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AdQZsAPATHtOpuRgirbIwsjfx7YcaaPNMtOtqkwvOEw/edit?usp=sharing [...]

Báo cáo hằng tháng công tác Chuyên môn năm học 2019-2020

Báo cáo hằng tháng công tác Chuyên môn năm học 2019-2020

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1noT7S3xYe5B7gc5nh3xhVx70MS56qax4N5Y2huJK3lQ/edit?usp=sharing [...]

Báo cáo hoạt động hằng tháng tổ Tự nhiên. NH: 2018-2019

Báo cáo hoạt động hằng tháng tổ Tự nhiên. NH: 2018-2019

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qm5r6FJs9entjnvMMkCXj6Z8y1RqCYOar-2bSINy5sw/edit?usp=sharing [...]

Báo cáo hoạt động hằng tháng tổ Xã hội NH: 2018-2019

Báo cáo hoạt động hằng tháng tổ Xã hội NH: 2018-2019

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12F2HBgIZrdXl7RbXSfeDb-T_tfpQcMXuH1huZs2SiTA/edit?usp=sharing [...]

chuyên đề sử

chuyên đề sử

CHUYÊN ĐỀ:    KHẮC HỌA BIỂU TƯỢNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ VIỆT NAM TRONG  GIẢNG DẠY LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ . ĐẶTVẤNĐỀ 1. Cơ sở lí luận Trong mỗi bài học chúng ta đều phải xác định [...]

LỜI DẪN PHẦN THI NĂNG KHIẾU THUYẾT TRÌNH VĂN HỌC

LỜI DẪN PHẦN THI NĂNG KHIẾU THUYẾT TRÌNH VĂN HỌC

LỜI DẪN CHO PHẦN THI NĂNG KHIẾU TRƯỜNG THCS TÂY SƠN          Bài hát:  Áo mới Cà Mau – Thí sinh Trần Văn Phi lớp 9.1 trình bày “Tổ quốc ta như một con tàu Mũi thuyền ta đó [...]

Trang 1 / 41234