kiểm tra một tiết Văn 9_ Phần Tiếng Việt

PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC   KIỂM TRA MỘT TIẾT  (NĂM HỌC 2017-2018)

                             Môn         : Tiếng Việt 9 (Thời gian: 45 phút)

GV ra đề   : Trần Thị Gái

Đơn vị      : Trường THCS Tây Sơn

PHẦN I.KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA


Mức độ

Tên Chủ đề

 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
 

1. Thành phần biệt lập

Kể tên được 4 thành phần biệt lập đã học Minh họa được ví dụ mỗi thành phần biệt lâp    

 

 
Số câu :

Số điểm :

 

 Câu 1

1.0 đ

 

Câu 1

2.0 đ

    Số câu :1

3.0 điểm

2. Tổng kết Ngữ pháp Xác định đúng chủ ngữ vị ngữ Biến đổi thành câu bị động      
 

Số câu :

Số điểm:     

       

Câu 2

1.5 đ

 

       Câu 3

       1.0 đ

    Số câu 2

2.5 điểm

3.   Nghĩa tường minh, hàm ý

4. Liên kết câu, liên kết đoạn           

 

 

Giải nghĩa được hàm ý và xác định đúng phương châm hội thoại liên quan

 

 

-Viết được đoạn văn đúng chủ đề,

– Sử dụng được một số phép liên kết đã học

– Chỉ ra được phép liên kết đó

 

   
Số câu:

Số điểm:

  Câu 4

2.0 đ

Câu 5

2,5 đ

  Số câu:2

 4,5  điểm

Số câu:

Số điểm:

1 câu

2.5 đ

3 câu

5.0 đ

1 câu

2,5 đ

  5 câu

10,0 đ

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên:……………………….

 

 

KIỂM TRA MỘT TIẾT- NĂM HỌC: 2017-2018

 

Lớp: ……………………..

 

Môn: Tiếng Việt ( Thời gian: 45 phút)

 

               Điểm

 

 

 

Lời phê

 

Câu 1. ( 3.0 đ ) Hãy kể tên các thành phần biệt lập đã học?  Mỗi thành phần minh họa một ví dụ.

Câu 2. ( 1.5 đ ) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:

 1. Nét mặt bà lặng đi, chịu đựng và nhẫn nhục.
 2. Nỗi khổ tâm đó đã giày vò anh.
 3. Cô kĩ sư mặt đỏ ửng, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi.

Câu 3. ( 1.0 đ )  Hãy biến đổi các câu sau đây thành câu bị động

 1. Tây nó đốt nhà tôi rồi bác ạ.
 2. Đơn vị chăm chút tôi ra trò.

Câu 4. ( 2.0 đ) Tìm hàm ý cho câu in đậm dưới đây. Cho biết trong trường hợp hàm ý được tạo ra bằng cách cố ý vi phạm phương châm hội thoại nào?

 1. Hương hỏi Lan:
  • Cậu thấy cô ca sĩ này hát thế nào?

Lan bảo:

 • Mình thấy lời bài hát rất hay.
 1. Tuấn hỏi Vũ:
  • Em đã xin phép mẹ tối đi xem ca nhạc chưa.
  • Mẹ đi từ sáng chưa về. Vũ đáp.

Câu 5. ( 2.5 đ ) Viết đoạn văn ngắn khoảng 5- 7 câu , chủ đề Ngày hè trong đó có sử dụng phép liên kết đã học. Chỉ ra phép liên kết đó.

Bài làm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA TIẾNG VIỆT 9- NĂM HỌC 2017-2018

 

Câu 1. Kể tên các thành phần biệt lập đã học . ( 1.0 đ)

Minh họa được 4 ví dụ minh họa            ( 2.0 đ)

Câu 2. Xác định đúng mỗi câu 0.5 đ

Câu 3.

 1. Nhà tôi bị tây nó đốt rồi bác a. ( 0.5 đ)
 2. Chúng tôi được đơn vị chăm sóc ra trò ( 0.5 đ)

Câu 4.

 1. Hàm ý được hiểu: Cô ấy hát không hay.=> cố ý vi phạm phương châm quan hệ (1.0 đ)
 2. Hàm ý được hiểu: E chưa xin phép mẹ. => cố ý vi phạm phương châm quan hệ.(1.0 đ)

Câu 5. ( 2.5 đ ) Viết đúng đoạn văn theo yêu cầu, đảm bảo số câu, có sử dụng những phép liên kết đã học, chỉ ra đúng phép liên kết đó.