Liên hệ

TRƯỜNG THCS TÂY SƠN

Địa chỉ: Thôn Hội Khách Đông – Đại Sơn – Đại Lộc – Quảng Nam

Điện thoại: (+84) 0510.3784.591

Fax: 

Email: thcstayson@gmail.com

————————————————————————————————————————————————————————

HÒM THƯ GÓP Ý

 

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp