Thông báo

Phân bổ kế hoạch KTNB năm học 2020-2021

Ngày đăng:

Lượt xem:

Bảng chỉ tiêu CLGD năm học 2020-2021

Ngày đăng:

Lượt xem:

Thời khóa biểu tuần 25 (Sau Covid)

Ngày đăng:

Lượt xem:

Thu chi tiền sao in đề kiểm tra HKI. NH 2019-2020

Ngày đăng:

Lượt xem:

Quy chế kiểm tra HKI

Ngày đăng:

Lượt xem:

Lịch thi HKI và phân công coi thi

Ngày đăng:

Lượt xem:

Lịch dạy GVDG vòng 1 năm học 2019-2020

Ngày đăng:

Lượt xem:

Thời khóa biểu tuần 6

Ngày đăng:

Lượt xem:

Lịch làm việc hằng tuần Tổ VP

Ngày đăng:

Lượt xem:

Bảng giao chỉ tiêu chất lượng GD năm học 2019-2020

Ngày đăng:

Lượt xem:

Điều chỉnh thông tin h/s trên Vnedu

Ngày đăng:

Lượt xem: