HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC- ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2022-2023

z3746083317246_706404acb8c0ab8ee1f3710849057cef
Ngày 23/9/2022, Trường TH&THCS Đại Sơn tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức- Đoàn viên Công đoàn năm học 2022-2023. Về dự và phát biểu tại Hội nghị có đ/c Hồ Công Nhật- chuyên viên PGDĐT huyện Đại Lộc.