HỘI NGHỊ CBVC- ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TH&THCS ĐẠI SƠN NĂM HỌC 2021-2022

242816286_254306039946493_3624711178623904205_n
Hội nghị CBVC- Đoàn viên Công đoàn Trường TH&THCS Đại Sơn vui mừng được đón tiếp Thầy giáo Nguyễn Hữu Dung, chuyên viên PGD Đại Lộc về dự và phát biểu chỉ đạo công tác KĐCL.