HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2022-2023

z3746062605608_4af10764230e2fb875f7d7acf9770806

z3746062608324_259754527414beb5413973c28ece5a41

z3746062605143_916c2641d0fca344fc15506f7b6dcf70

z3746062593383_090c5f2139bd676caadd8ef97dfe1ded

z3746083317246_706404acb8c0ab8ee1f3710849057cef

z3746262775931_1089c5d1f8bc2bb2a035d4af6a18b384
Ngày 23/9/2022 Trường TH&THCS Đại Sơn tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức- Đoàn viên Công đoàn năm học 2022-2023. Về dự có đ/c Hồ Công NHật- chuyên viên PGD Đại Lộc; đ/c Nguyễn Hữu Lân- UVBTV; các ban ngành của địa phương và tất cả CBCNV Trường TH&THCS Đại Sơn.