LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM

Thực hiện thông tư số 28 ngày 26/12/2019 của Bộ LĐ-TB&XH về hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em; Kế hoạch số 2515/KH-UBND ngày 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai Tháng hành động vi trẻ em tỉnh Quảng Nam năm 2024. Trường Tiểu học và THCS Đại Sơn vinh dự được chọn là đơn vị hỗ trợ tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024. Hình ảnh 1 số hoạt động:z5468596490566_2212158d379ce7760f22a71c3ff4c89b z5468596460840_61eb748780df57c163a0d91f3b704ed6 z5468594617226_966d91c2c83425d16318abaa32d6e831 z5468594508603_598d3469967db3330afaa43c40495bb4 z5468594447520_d1f24812bf3dcd43abc3384241f1abac z5468594485601_57f56f23f9b78730d7c4624e724aaff4 z5468594325424_b82603d2a17c1590d502871ad4ca2bd6 z5468594069734_9a3f9e4c72518173c19f7b7cfaae867b z5468594126395_ecf8baaf3949e9507ea918e036653212 z5468593931022_b62a0e21b1df3d1529b4d67fbc9b5e45